Ödeme Özeti

Mağaza Ödeme Özeti ve Pazaryeri Ödeme Özeti olarak iki kategoriye ayrılır.

Mağaza Ödeme Özeti

Ödeme özeti servisi aracılığıyla, iletilen tarih aralığında mağaza hesabına aktarılan ve aktarılacak olan tutarlara ait ödeme özetine ulaşabilirsiniz.

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen bilgileri https://www.paytr.com/rapor/odeme-dokumu adresine POST ile gönderin.

Değişkenler Açıklamalar
merchant_id Mağaza No
start_date Başlangıç Tarihi Formatı: 2022-01-01 (YYYY-MM-DD)
end_date Bitiş Tarihi Formatı: 2022-01-01 (YYYY-MM-DD)
paytr_token Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız.


Tablodan gelen değerler tarih aralığına göre sorgulanır. Tarihe göre hesaba aktarılan ve hesaba aktarılacak olan satış,iade ve net tutar bilgileri servisten döner.

2- Yaptığınız bu isteğe cevap JSON formatında döner.
a. Verilen tarihte eğer herhangi bir işlem / hareket yoksa status değeri failed olarak döner.
b. Verilen tarihte eğer herhangi bir işlem varsa status değeri success ve aşağıdaki tabloda bulunan bilgiler döner.
c. Eğer sorguda bir hatanız varsa status değeri error döner. Bu durumda hata detayı için err_msg içeriğini kontrol etmelisiniz.
Status “success” durumunda dönen diğer bilgiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Alan Adı/tipi Açıklamalar Değerler
date_paid Ödeme tarihi Örn. 2022-02-07
currency Aktarılan tutarın para birimi Örn. TL
sales Toplam satış tutarı Örn. 950.95
return Toplam iade tutarı Örn. 12.64
net Aktarılan net tutar Örn. 938.31
merchant_iban Mağaza IBAN no Örn. TR000000000000000000000000000
TL Hesaba aktarılacak tutarın para birimi Örn. TL,USD

Gelecek ödemelerinizi içeren data bloğunu, future_payments ismiyle ele alabilirsiniz. future_payments icerisinde, aşağıda belirtilmiş olan alanlara ek olarak; tarih ve döviz cinsi değerlerine ulaşabilirsiniz.

Alan Adı/tipi Açıklamalar Değerler
net_amounts Net tutarı 500
sale_amounts Satış tutarı 500
return_amounts İade tutarı 150


<?php

########################### ÖDEME RAPOR SERVİSİ - ÖZET ALMAK İÇİN ÖRNEK KODLAR ##########################
  #                                             #
  ################################ DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ###############################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.

  $merchant_id  = 'XXXXXX';
  $merchant_key  = 'XXXXXX';
  $merchant_salt = 'XXXXXX';

  ## Gerekli Bilgiler
  #
  $start_date   = "2022-09-01";
  $end_date    = "2022-09-31";
  # Başlangıç / Bitiş tarihi. En fazla 31 gün aralık tanımlanabilir.
  #
  ############################################################################################

  ################ Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ################

  $paytr_token = base64_encode(hash_hmac('sha256', $merchant_id . $start_date . $end_date . $merchant_salt, $merchant_key, true));

  $post_vals = array('merchant_id' => $merchant_id,
    'start_date' => $start_date,
    'end_date' => $end_date,
    'paytr_token' => $paytr_token
  );
  #
  ############################################################################################

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/rapor/odeme-dokumu/");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 90);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 90);

  $result = @curl_exec($ch);

  if (curl_errno($ch)) {
    echo curl_error($ch);
    curl_close($ch);
    exit;
  }

  curl_close($ch);

  echo "<pre>";
  $result = json_decode($result, 1);

  if ($result['status'] == 'success')
  {
    // VT işlemleri vs.
    print_r($result);
  }
  elseif ($result['status'] == 'failed')
  {
    // sonuç bulunamadı
    echo "ilgili tarih araliginda odeme ozeti bulunamadi";
  }
  else
  {
    // Hata durumu
    echo $result['err_no'] . " - " . $result['err_msg'];
  }

Mağaza ödeme özeti örnek kodları indirmek için tıklayın.

Pazaryeri Ödeme Özeti

Ödeme özeti servisi aracılığıyla, iletilen tarih aralığında mağaza hesabına aktarılan tutarlara ait ödeme özetine ulaşabilirsiniz.

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen bilgileri https://www.paytr.com/rapor/odeme-dokumu adresine POST ile gönderin.

Değişkenler Açıklamalar
merchant_id Mağaza No
start_date Başlangıç Tarihi Formatı: 2022-01-01 (YYYY-MM-DD)
end_date Bitiş Tarihi Formatı: 2022-01-01 (YYYY-MM-DD)
paytr_token Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız.


Tablodan gelen değerler tarih aralığına göre sorgulanır. Tarihe göre hesaba aktarılan satış,iade ve net tutar bilgileri servisten döner.

2- Yaptığınız bu isteğe cevap JSON formatında döner.
a. Verilen tarihte eğer herhangi bir işlem / hareket yoksa status değeri failed olarak döner.
b. Verilen tarihte eğer herhangi bir işlem varsa status değeri success ve aşağıdaki tabloda bulunan bilgiler döner.
c. Eğer sorguda bir hatanız varsa status değeri error döner. Bu durumda hata detayı için err_msg içeriğini kontrol etmelisiniz.
Status “success” durumunda dönen diğer bilgiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Alan Adı/tipi Açıklamalar Değerler
date_paid Ödeme tarihi Örn. 2022-02-07
currency Aktarılan tutarın para birimi Örn. TL
sales Toplam satış tutarı Örn. 950.95
return Toplam iade tutarı Örn. 12.64
net Aktarılan net tutar Örn. 938.31
merchant_iban Mağaza IBAN no Örn. TR000000000000000000000000000


<?php

########################### ÖDEME RAPOR SERVİSİ - ÖZET ALMAK İÇİN ÖRNEK KODLAR ##########################
  #                                             #
  ################################ DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ###############################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.

  $merchant_id  = 'XXXXXX';
  $merchant_key  = 'XXXXXX';
  $merchant_salt = 'XXXXXX';

  ## Gerekli Bilgiler
  #
  $start_date   = "2022-09-01";
  $end_date    = "2022-09-31";
  # Başlangıç / Bitiş tarihi. En fazla 31 gün aralık tanımlanabilir.
  #
  ############################################################################################

  ################ Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ################

  $paytr_token = base64_encode(hash_hmac('sha256', $merchant_id . $start_date . $end_date . $merchant_salt, $merchant_key, true));

  $post_vals = array('merchant_id' => $merchant_id,
    'start_date' => $start_date,
    'end_date' => $end_date,
    'paytr_token' => $paytr_token
  );
  #
  ############################################################################################

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/rapor/odeme-dokumu/");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 90);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 90);

  $result = @curl_exec($ch);

  if (curl_errno($ch)) {
    echo curl_error($ch);
    curl_close($ch);
    exit;
  }

  curl_close($ch);

  echo "<pre>";
  $result = json_decode($result, 1);

  if ($result[status] == 'success')
  {
    // VT işlemleri vs.
    print_r($result);
  }
  elseif ($result[status] == 'failed')
  {
    // sonuç bulunamadı
    echo "ilgili tarih araliginda odeme ozeti bulunamadi";
  }
  else
  {
    // Hata durumu
    echo $result[err_no] . " - " . $result[err_msg];
  }

Pazaryeri ödeme özeti örnek kodları indirmek için tıklayın.