İade API Entegrasyonu

Bu servis aracılığıyla, siparişe ait tutarın bir kısmı veya tamamı için iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI: Yanlış entegrasyon yapmanız hatalı iadelere sebep olabilir ve bu nedenle maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Lütfen entegrasyon esnasında çok dikkatli olun! Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

1- Bu servis ile birlikte iade etmek istediğiniz sipariş için sipariş numarasını ve iade tutarını aşağıda belirtilen gönderilmesi zorunlu olan değerler ile birlikte https://www.paytr.com/odeme/iade adresine POST metodunu kullanarak istek atabilirsiniz.

Token üretiminde kullanılacak veriler

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu
merchant_id (string) Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası Evet
merchant_oid (string) Sipariş No: İade işlemini gerçekleştirmek istediğiniz sipariş numarası Evet
return_amount(integer) İade Tutarı: Belirtilen sipariş için iade etmek istediğiniz tutar (Ayraç olarak yalnızca bir nokta (.) gönderilmelidir. Örnek: 10.25) Evet
merchant_salt (string) PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet
merchant_key(integer) PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet


POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu
merchant_id (integer) Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası Evet
merchant_oid (string) Sipariş No: İade işlemini gerçekleştirmek istediğiniz sipariş numarası Evet
return_amount(integer) İade Tutarı: Belirtilen sipariş için iade etmek istediğiniz tutar (Ayraç olarak yalnızca bir nokta (.) gönderilmelidir. Örnek: 10.25) Evet
paytr_token (string) paytr_token: İsteğin sizden geldiğine ve içeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir. Evet
reference_no Referans No: İletilmesi durumunda, Durum Sorgu servisinden döner,Alfa numerik Hayır


2- Yapılan isteğe dönecek yanıt JSON formatında olacaktır.
a. Eğer oluşturulan istek içerisinde belirtilen sipariş numarası yok ise status değeri failed olarak dönecektir.
b. Eğer oluşturulan istek içerisinde belirtilen sipariş numarası var ise status değeri aşağıdaki tabloda belirtilen değerler ile birlikte success dönecektir.
c. Eğer gönderdiğiniz isteğin içerisinde bir hata/eksiklik var ise ekranda hata bildirimi belirecektir. Bu durumda hata hakkında detaylı bilgi için err_msg içeriğini kontrol etmeniz gerekecektir.

Result değişkeni içinde dönen değerler

Değişkenler Açıklamalar
status İade talebi başarılı ise success döner
is_test İade talebi test işlem içinse 1 döner
merchant_oid İade talebi yapılan sipariş numarası
return_amount İade talebi yapılan tutar
reference_no Gönderildi ise referans numarası


<?php

  ####################### DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR #######################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.
  $merchant_id  = "XXXXXX";
  $merchant_key  = "YYYYYYYYYYYYYY";
  $merchant_salt = "ZZZZZZZZZZZZZZ";
  #
  # Sipariş No: İade etmek istediğiniz siparişin numarası.
  $merchant_oid  = "XXXXXX";
  #
  # İade Tutarı: Örneğin işlem 11.97 TL veya 11.97 USD ise.
  $return_amount = "11.97";
  #
  # Referans Numarası: En fazla 64 karakter, alfa numerik. Zorunlu değil.
  $reference_no = "XXXXXX11111";
  #
  ####### Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. #######
  $paytr_token=base64_encode(hash_hmac('sha256',$merchant_id.$merchant_oid.$return_amount.$merchant_salt,$merchant_key,true));

  $post_vals=array('merchant_id'=>$merchant_id,
    'merchant_oid'=>$merchant_oid,
    'return_amount'=>$return_amount,
    'paytr_token'=>$paytr_token);

  $ch=curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/odeme/iade");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 90);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 90);

  //XXX: DİKKAT: lokal makinanızda "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate" uyarısı alırsanız eğer
  //aşağıdaki kodu açıp deneyebilirsiniz. ANCAK, güvenlik nedeniyle sunucunuzda (gerçek ortamınızda) bu kodun kapalı kalması çok önemlidir!
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

  $result = @curl_exec($ch);

  if(curl_errno($ch))
  {
    echo curl_error($ch);
    curl_close($ch);
    exit;
  }

  curl_close($ch);

  $result=json_decode($result,1);

  /*
    $result değeri içerisinde;

    [status]    - İade talebi başarılı ise success döner.
    [is_test]    - İade talebi test işlem içinse 1 döner.
    [merchant_oid] - İade talebi yapılan sipariş numarası.
    [return_amount] - İade talebi yapılan tutar.

    bilgileri dönmektedir.
  */

  if($result['status']=='success')
  {
    // VT işlemleri vs.
  }
  else
  {
    //Örn. $result -> array('status'=>'error', "err_no"=>"006", "err_msg"=>"Toplam iade tutarı odeme tutarindan fazla olamaz")
    echo $result['err_no']." - ".$result['err_msg'];
  }

İade API örnek kodları indirmek için tıklayın.