Link API Callback

Oluşturduğunuz ödeme linki üzerinden yalnızca başarılı bir ödeme yapıldığında, Create servisinde o link için göndermiş olduğunuz callbak_url’e işlem sonucu bildirilir.

BİLGİ: Eğer Create servisinde callbak_url belirlemediyseniz veya belirlemek istemiyorsanız, bu entegrasyonu yapmanız gerek yoktur.

DİKKAT: Bu servis yalnızca Create servisinde gönderdiğiniz linkin eğer varsa callback_url’ine istek atar. Mağaza Paneli içerisinde Bildirim URL kısmı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

PayTR sistemince link için tanımladığınız Bildirim URL’nize POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Alan Adı Açıklama
hash PayTR sisteminden gönderilen değerlerin doğruluğunu kontrol etmeniz için güvenlik amaçlı oluşturulan hash değeri (Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız)
merchant_oid PayTR tarafından oluşturulan sipariş referans numarası.
status Başarılı ödeme sonucunda success değeri döner (Link API'de başarısız ödemeler için bildirim yapılmaz).
total_amount Müşteriden tahsil edilen toplam tutar. (100 ile çarpılmış hali gönderilir. 34.56 => 3456) (Not: Müşteri vade farklı taksit seçtiği vb. durumlarda, 1. ADIM’da gönderdiğiniz “payment_amount” değerinden daha yüksek olabilir)
payment_amount Sipariş tutarı: 1. ADIM’da gönderdiğiniz “payment_amount” değeridir. (100 ile çarpılmış hali gönderilir. 34.56 => 3456)
payment_type Müşterinin hangi ödeme şekli ile ödemesini tamamladığını belirtir. Örn. card, bex vb. değerleri alır.
currency Para birimi: Ödemenin hangi para birimi üzerinden yapıldığını belirtir. TL, USD, EUR, GBP, RUB değerlerinden birini alır.
callback_id Link oluşturmada (create) ilettiğiniz callbak_id bilgisi.
merchant_id PayTR mağaza numaranız.
test_mode Mağazanız test modunda iken veya canlı modda yapılan test işlemlerde 1 olarak gönderilir

Bildirim URL’nize PayTR sistemince yapılacak isteğe dönülmesi gereken yanıt (RESPONSE) text (düz yazı) formatında ve yalnızca OK değeri olmalıdır.

Örnek (PHP): echo "OK";
Örnek (.NET): Response.Write("OK");

ÖNEMLİ UYARILAR:

 1. Bildirim URL adresinize üye girişi ve benzeri erişim kısıtlaması yapılmamalıdır. Böylece PayTR sistemi bildirimleri kolayca iletebilecektir.

 2. Bildirim URL’nize gelecek bildirimlere döneceğiniz OK yanıtının öncesinde veya sonrasında HTML veya herhangi başka bir içerik ekrana basılmamalıdır.

 3. Bildirim URL’niz, müşterinizin ödeme sırasında ulaşacağı bir sayfa değildir, PayTR tarafından arka planda (server-side) ödeme sonucunu bildirmek için kullanılır. Bu nedenle, Bildirim URL’nizde kodlama yaparken oturum (SESSION) değerlerini kullanamazsınız. İşlemlerinizi Mağaza sipariş no (merchant_oid) kullanarak gerçekleştirmelisiniz.

 4. OK yanıtı alınmayan bildirimlerde, ilgili sipariş Mağaza Paneli'ndeki İşlemler sayfasında “Devam Ediyor” olarak görünecektir.

 5. PayTR sistemi, Bildirim URL’nizden OK cevabını istendiği şekilde almadığı durumda, bildirimin başarısız olduğunu varsayar. Ağ trafik sorunları, sitenizdeki anlık yoğunluklar ve benzeri nedenlerden dolayı aynı ödeme işlemi için birden fazla bildirim ulaşabilir. Bu nedenle, bildirimin birden fazla geldiği durumlarda, yalnızca ilk bildirim göz önünde bulundurulmalı, sonraki bildirimler için müşteriye tekrar ürün/hizmet sunulmamalıdır. Tekrarlayan bildirimlerde yalnızca OK yanıtı ile süreç sonlandırılmalıdır. Tekrarlayan bildirimlerin tespiti Mağaza sipariş no (merchant_oid) temel alınarak yapılmalıdır.

 6. Bildirimin PayTR sisteminden geldiğinden ve ulaşım esnasında değiştirilmediğinden emin olmak için, POST içerisindeki hash değeri ile tarafınızca oluşturulacak hash değerinin aynı olduğunu kontrol etmeniz, güvenlik açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kontrolü yapmamanız durumunda maddi kayıplar ile karşılaşabilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalara uygun olarak Bildirim URL’nizi hazırladıysanız, kontrol için bir adet test ödemesi gerçekleştirmelisiniz. Eğer yaptığınız test işlem PayTR Mağaza Paneli’nizdeki İşlemler sayfasında “Başarılı” olarak görünürse PayTR entegrasyonunuz tümüyle tamamlanmıştır.

Eğer işlemin durumu “Devam Ediyor” olarak görünüyorsa Bildirim URL’nizden “OK” yanıtı alınamıyor demektir. İşlemler sayfasında yaptığınız test işleminin satırında “Detay” linkine tıklayıp, Bildirim URL’nizden hangi yanıt geldiğini kontrol edin.

ÖNEMLİ UYARI: Bildirim URL’iniz Paytr Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Ayarlar > Bildirim URL Ayarları kısmından, eğer sitenizde SSL var ise Bildirim URL protokolünü HTTPS olarak ayarlamanız gerekmektedir. SSL sertifikanız yok ise, kesinlikle HTTPS’li link kullanmayın. Eğer sitenizde Paytr entegrasyonundan sonra SSL kurulumu yaptıysanız, Bildirim URL Ayarları bölümüne giderek, buradan protokolü HTTPS olarak değiştirerek kaydedin. Eğer kurulumdan sonra sitenizdeki SSL sertifikasını iptal ederseniz, Bildirim URL Ayarları bölümüne giderek, buradan protokolü HTTP olarak değiştirerek kaydedin.

<?php

  ############################# ÖDEME LİNKİ BİLDİRİM ÖRNEK KODLAR ############################
  #                                             #
  $post = $_POST;

  ################################ DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ###############################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.
  $merchant_key  = 'XXXXXXXXXXXXXXXX';
  $merchant_salt = 'XXXXXXXXXXXXXXXX';
  ############################################################################################

  ################ Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ################
  #
  ## POST değerleri ile hash oluştur.
  $hash = base64_encode( hash_hmac('sha256', $post['callback_id'].$post['merchant_oid'].$merchant_salt.$post['status'].$post['total_amount'], $merchant_key, true) );
  #
  ## Oluşturulan hash'i, paytr'dan gelen post içindeki hash ile karşılaştır (isteğin paytr'dan geldiğine ve değişmediğine emin olmak için)
  ## Bu işlemi yapmazsanız maddi zarara uğramanız olasıdır.
  if( $hash != $post['hash'] )
    die('PAYTR notification failed: bad hash');
  ############################################################################################
  #
  ## BURADA YAPILMASI GEREKENLER
  ## 1) Ödeme durumunu $post['callback_id'] değerini kullanarak veri tabanınızdan sorgulayın.
  ## 2) Eğer ödeme zaten daha önceden onaylandıysa (callback size ulaştıysa) sadece echo "OK"; exit; yaparak akışı sonlandırın.
  /* Ödeme durum sorgulama örnek
    $durum = SQL
    if($durum == "onay"){
      echo "OK";
      exit;
    }
   */

  if( $post['status'] == 'success' ) { ## Ödeme Onaylandı
    ## BURADA YAPILMASI GEREKENLER
    ## 1) Veri tabanınızda ödemeyi onaylayın.
    ## 2) Eğer müşterinize mesaj / SMS / e-posta gibi bilgilendirme yapacaksanız bu aşamada yapmalısınız.
    ## 3) $post['total_amount'] müşterinin yaptığı ödemenin toplam tutarıdır. Muhasebe işlemlerinizde
    ## bu tutraı kullanmanız gerekmektedir.
  } else {
    ## Link API'de başarısız ödemeler için callback yapılmamaktadır.
    ## Dolayısıyla kod akışında buraya erişim olmayacaktır. Ancak ileride Link API'de yapılabilecek geliştirmeler
    ## için dilerseniz buraya bir handler yazabilirsiniz.
  }

  ## Bildirimin alındığını PayTR sistemine bildir. OK yanıtını bu alandan kaldırmayın.
  echo "OK";
  exit;

Link API CallBack Servisi örnek kodlarını indirmek için tıklayın.