Link API SMS&EMAIL

1-) SMS GÖNDERİMİ

Bu servisi kullanarak belirttiğiniz cep telefonu numarasına oluşturmuş olduğunuz linkle ödeme sayfasına ait linkin gönderimini sağlayabilirsiniz.

1- Aşağıdaki gönderilmesi zorunlu olan bilgiler iletildikten sonra bir token verisi üretilir.
2- Oluşan token ve gönderilmesi zorunlu olan alanlarla birlikte https://www.paytr.com/odeme/api/link/send-sms servisine istekte bulunulur.

Token üretiminde kullanılacak veriler

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu Kısıtlar
id (integer) Link API Create metodundan dönülen değer Evet -
merchant_id(integer) PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -
cell_phone(integer) Linki göndermek istediğini telefon numarası Evet SMS gönderilecek numara. 05 ile başlamalı ve 11 hane olmalıdır
merchant_salt PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -
merchant_key PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -


* POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu Kısıtlar
merchant_id (string) Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası Evet -
id (integer) Link API Create metodundan dönülen değer Evet -
cell_phone(integer) Linki göndermek istediğini telefon numarası Evet SMS gönderilecek numara. 05 ile başlamalı ve 11 hane olmalıdır
debug_on(int) Hata döndür: PayTR’a yanlış veya eksik bilgi iletilmesi durumunda sistemden hata mesajı döndürülmesi için 1 gönderilmelidir Evet 0 veya 1
paytr_token(string) paytr_token: İsteğin sizden geldiğine veiçeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir Evet Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız.<?php

  ###################### ÖDEME LİNKİNİ SMS İLE GÖNDERMEK İÇİN ÖRNEK KODLAR ###################

  ################################ DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ###############################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.
  $merchant_id  = 'AAAAAA';
  $merchant_key  = 'XXXXXXXXXXXXXXXX';
  $merchant_salt = 'XXXXXXXXXXXXXXXX';
  #

  ## Gerekli Bilgiler
  #
  $id       = "XXXYYY";     // Link ID - create metodunda dönülen değerdir.
  $cell_phone   = "05000000000";  // SMS gönderilecek numara. 05 ile başlamalı ve 11 hane olmalıdır.
  $debug_on    = 1;        // Hataları ekrana basmak için kullanılır.
  #
  ############################################################################################

  ################ Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ################
  #
  $paytr_token=base64_encode(hash_hmac('sha256', $id.$merchant_id.$cell_phone.$merchant_salt, $merchant_key, true));
  $post_vals=array(
    'merchant_id'    => $merchant_id,
    'id'        => $id,
    'cell_phone'    => $cell_phone,
    'debug_on'     => $debug_on,
    'paytr_token'    => $paytr_token
  );
  #
  ############################################################################################

  $ch=curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/odeme/api/link/send-sms");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
  $result = @curl_exec($ch);

  if(curl_errno($ch))
    die("PAYTR LINK SEND SMS API request timeout. err:".curl_error($ch));

  curl_close($ch);

  $result=json_decode($result,1);

  if($result['status']=='error')
    die($result['err_msg']);
  elseif($result['status']=='failed')
    print_r($result);
  else
    print_r($result);

Link API SMS&EMAIL Servisi örnek kodlarını indirmek için tıklayın.

2) EMAIL GONDERME

Bu servisi kullanarak belirttiğiniz e-mail adresine oluşturmuş olduğunuz linkle ödeme sayfasına ait linkin gönderimini sağlayabilirsiniz.

1- Aşağıdaki gönderilmesi zorunlu olan bilgiler iletildikten sonra bir token verisi üretilir.
2- Oluşan token ve gönderilmesi zorunlu olan alanlarla birlikte https://www.paytr.com/odeme/api/link/send-sms servisine istekte bulunulur.

Token üretiminde kullanılacak veriler

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu Kısıtlar
id (integer) Link API Create metodundan dönülen değer Evet -
merchant_id(integer) Ödeme tutarı Evet Mağaza no: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası
email(string) Linki göndermek istediğini eposta bilgisi Evet En fazla 100 karakter
merchant_salt PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -
merchant_key PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -


* POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu Kısıtlar
merchant_id (string) Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası Evet -
id (integer) Link API Create metodundan dönülen değer Evet -
email(string) Linki göndermek istediğini eposta bilgisi Evet En fazla 100 karakter
debug_on(int) Hata döndür: PayTR’a yanlış veya eksik bilgi iletilmesi durumunda sistemden hata mesajı döndürülmesi için 1 gönderilmelidir Evet 0 veya 1
paytr_token(string) paytr_token: İsteğin sizden geldiğine veiçeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir Evet Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız.<?php

  #################### ÖDEME LİNKİNİ EPOSTA İLE GÖNDERMEK İÇİN ÖRNEK KODLAR ##################

  ################################ DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ###############################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.
  $merchant_id  = 'AAAAAA';
  $merchant_key  = 'XXXXXXXXXXXXXXXX';
  $merchant_salt = 'XXXXXXXXXXXXXXXX';
  #

  ## Gerekli Bilgiler
  #
  $id       = "XXXYYY";     // Link ID - create metodunda dönülen değerdir.
  $email     = "test@mail.com"; // Eposta gönderilecek adres. Standart email adresi formatına uygun olmalıdır.
  $debug_on    = 1;        // Hataları ekrana basmak için kullanılır.
  #
  ############################################################################################

  ################ Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ################
  #
  $paytr_token=base64_encode(hash_hmac('sha256', $id.$merchant_id.$email.$merchant_salt, $merchant_key, true));
  $post_vals=array(
    'merchant_id'    => $merchant_id,
    'id'        => $id,
    'email'       => $email,
    'debug_on'     => $debug_on,
    'paytr_token'    => $paytr_token
  );
  #
  ############################################################################################

  $ch=curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/odeme/api/link/send-email");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
  $result = @curl_exec($ch);

  if(curl_errno($ch))
    die("PAYTR LINK SEND MAIL API request timeout. err:".curl_error($ch));

  curl_close($ch);

  $result=json_decode($result,1);

  if($result['status']=='error')
    die($result['err_msg']);
  elseif($result['status']=='failed')
    print_r($result);
  else
    print_r($result);

Link API SMS&EMAIL Servisi örnek kodlarını indirmek için tıklayın.

3) SERVİSTEN DÖNEN DEĞERLER

Açıklama Alan adı / tipi Değerler
İstek sonucu status (string) success, error veya failed
İstek açıklaması (hata durumunda) reason (string) Örnek: Zorunlu alan degeri gecersiz veya gonderilmedi (Link API - create): price