Kayıtlı Kart Listesi

KULLANICININ KAYITLI KART LİSTESİNİ ALMA (CAPI LIST)
1) Bir kullanıcı ödeme işlemine başlarken kullanıcıya PayTR’da kayıtlı olan kartları listelemek için https://www.paytr.com/odeme/capi/list adresine aşağıdaki parametreler ile istek yapın.

Token üretiminde kullanılacak veriler

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu Kısıtlar
utoken Kart kayıt sonrası ödeme bildiriminde tarafınıza PayTR sisteminden bildirilen kullanıcıya özel token Evet -
merchant_salt PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -
merchant_key PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -


POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Alan adı / tipi Zorunlu Açıklama
merchant_id (integer) Evet Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası
utoken (string) Evet User Token: Kart kayıt sonrası ödeme bildiriminde tarafınıza PayTR sisteminden bildirilen kullanıcıya özel token
paytr_token (string) Evet Paytr Token: İsteğin sizden geldiğine ve içeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir (Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız)


2) Yapılan isteğe aşağıdaki tabloda bulunan değerler JSON formatında dönecektir. Gönderdiğiniz bilgiler ile herhangi bir eşleşme bulunamadığında cevap boş JSON olarak döner.

Alan adı / tipi Zorunlu Olası/Örnek Değerler
status (string) Status: Hata durumunda error olarak döner, işlem başarılı olduğunda döndürülmez error
err_msg (string) Error Message: İstek başarısız olduğu durumlarda err_msg’de hata nedeni döndürülür Örnek: Bağlantı hatası oluştu
ctoken (string) Card Token: Kullanıcının kayıtlı kartını tanımlayan token
last_4 (string) Son 4: Kayıtlı kartın son 4 hanesi
require_cvv (string) CVV gerekli: Bu kayıtlı kart ile ödeme yapmak için CVV gerekip gerekmediği 0 veya 1 (Bir kart için 1 dönerse, kart ile ödeme yapılabilmesi için kullanıcıdan CVV bilgisini almanız gerekmektedir)
month (string) Ay: Kartının son kullanma tarihinin ay bilgisi Örnek: 05
year (string) Yılı: Kartının son kullanma tarihinin yıl bilgisi Örnek: 28
c_bank (string) Banka: Kartının bankası Örnek: Yapı Kredi
c_name Adı Soyadı: Kullanıcının kart kayıt sırasında girdiği ad soyadı
c_brand (string) Kart Program Ortaklığı İsmi Örnek: maximum, bonus,world vb.
c_type (string) Kart Tipi: Kredi kartı veya banka kartı / ön ödemeli kart credit veya debit
businessCard (string) Şirket Kartı: Kartın şirket kartı olup olmadığı bilgisi y / n
initial (string) Kart Şeması: 2 ve 5 MasterCard, 3 Amex, 4 VISA, 9 TROY 2,3,4,5,9
schema (string) Kartın şeması: Kartın hangi şemaya ait olduğu bilinmiyorsa OTHER döner. VISA, MASTERCARD, AMEX, TROY, vb.


3) Dönen kart bilgileri alınarak kullanıcıya seçebileceği kayıtlı kartlarını listeleyin.
4) Seçilen kayıtlı kartın ctoken bilgisi ve kullanıcıya ait utoken bilgisini kullanarak ödeme başlatın (Eğer seçilen kart için require_cvv değeri 1 ise kullanıcıya CVV gireceği bir alan sunmalısınız ve ödeme isteğinde CVV'yi göndermelisiniz).

Bu işlem sonunda kayıtlı kart listesi JSON formatında döner.

<?php

  ## utoken ile kayıtlı kartların listesi alındığında 1nci adım dokümanında ki zorunlu alanları tamamlayamıyoruz.
  ## Kayıtlı bir kart ile ödeme işlemini tamamlama adımını tarif edebilir misiniz?

  ## Kullanıcı kart listesi için örnek kodlar ##

  ####################### DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR #######################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.
  $merchant_id  = 'XXXXXX';
  $merchant_key  = 'YYYYYYYYYYYYYY';
  $merchant_salt = 'ZZZZZZZZZZZZZZ';
  #
  ## Kart kayıt sonrası ödeme bildiriminde tarafınıza PAYTR sisteminden bildirilen kullanıcıya özel token
  $utoken = "";
  #
  ############################################################################################

  ####### Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. #######
  $hash_str = $utoken . $merchant_salt;
  $paytr_token=base64_encode(hash_hmac('sha256', $hash_str, $merchant_key, true));
  $post_vals=array(
    'merchant_id'=>$merchant_id,
    'utoken'=>$utoken,
    'paytr_token'=>$paytr_token
  );
  ############################################################################################

  $ch=curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/odeme/capi/list");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);

  //XXX: DİKKAT: lokal makinanızda "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate" uyarısı alırsanız eğer
  //aşağıdaki kodu açıp deneyebilirsiniz. ANCAK, güvenlik nedeniyle sunucunuzda (gerçek ortamınızda) bu kodun kapalı kalması çok önemlidir!
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

  $result = @curl_exec($ch);

  if(curl_errno($ch))
    die("PAYTR CAPI List connection error. err:".curl_error($ch));

  curl_close($ch);

  $result=json_decode($result,1);

  if($result['status']=='error')
    die("PAYTR CAPI list failed. Error:".$result['err_msg']);
  else
    print_r($result);

?>

List Card Servisi örnek kodlarını indirmek için tıklayın.