Kayıtlı Kart Silme

KULLANICI KARTINI SİLME (CAPI DELETE)

1- Bir kullanıcının kayıtlı kartları arasından bir kart silmek için https://www.paytr.com/odeme/capi/delete adresine aşağıdaki parametreleri göndererek istek yapın.

Token üretiminde kullanılacak veriler

Alan adı / tipi Açıklama Zorunlu Kısıtlar
utoken Kart kayıt sonrası ödeme bildiriminde tarafınıza PayTR sisteminden bildirilen kullanıcıya özel token Evet -
ctoken CAPI LIST servisinden kullanıcınıza ait karta token bilgisi Evet -
merchant_salt PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -
merchant_key PayTR Mağaza Paneli > Destek & Kurulum > Entegrasyon Bilgileri sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz, mağazanıza özgü değer. Evet -


POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Alan adı / tipi Zorunlu Açıklama
merchant_id (integer) Evet Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası
utoken (string) Evet User Token: Kart kayıt sonrası ödeme bildiriminde tarafınıza PayTR sisteminden bildirilen kullanıcıya özel token
paytr_token (string) Evet PayTR Token: İsteğin sizden geldiğine ve içeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir (Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız)
ctoken (string) Evet Card Token: Kullanıcının kayıtlı kartını tanımlayan token.


2- Yapılan isteğe aşağıdaki tabloda bulunan değerler JSON formatında dönecektir. Dönen cevaba göre kullanıcınızı bilgilendirebilirsiniz.

Alan adı / tipi Zorunlu Olası/Örnek Değerler
status (string) Status: Yapılan kart silme isteğinin başarılı ya da başarısız olduğunu belirtir success veya error
err_msg (string) Error Message: İstek başarısız olduğu durumlarda err_msg’de hata nedeni döndürülür Örnek: Kart yok veya daha önce silinmiş


  <?php

  ## Kart silmek için örnek kodlar ##

  ####################### DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR #######################
  #
  ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz.
  $merchant_id  = 'XXXXXX';
  $merchant_key  = 'YYYYYYYYYYYYYY';
  $merchant_salt = 'ZZZZZZZZZZZZZZ';
  #
  ## Kart kayıt sonrası ödeme bildiriminde tarafınıza PAYTR sisteminden bildirilen kullanıcıya özel token
  $utoken = "";
  #
  ## Kullanıcının kayıtlı kartını tanımlayan token (Kullanıcı kayıtlı kart listesini alma sonucunda dönen yanıtta bulunur)
  $ctoken = "";
  #
  ############################################################################################

  ####### Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. #######
  $hash_str = $ctoken . $utoken . $merchant_salt;
  $paytr_token=base64_encode(hash_hmac('sha256', $hash_str, $merchant_key, true));
  $post_vals=array(
    'merchant_id'=>$merchant_id,
    'ctoken'=>$ctoken,
    'utoken'=>$utoken,
    'paytr_token'=>$paytr_token
  );
  ############################################################################################

  $ch=curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.paytr.com/odeme/capi/delete");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);

  //XXX: DİKKAT: lokal makinanızda "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate" uyarısı alırsanız eğer
  //aşağıdaki kodu açıp deneyebilirsiniz. ANCAK, güvenlik nedeniyle sunucunuzda (gerçek ortamınızda) bu kodun kapalı kalması çok önemlidir!
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

  $result = @curl_exec($ch);

  if(curl_errno($ch))
    die("PAYTR CAPI Delete connection error. err:".curl_error($ch));

  curl_close($ch);

  $result=json_decode($result,1);

  if($result['status']=='success')
    echo "Kart silindi!";
  else
    die("PAYTR CAPI Delete failed. Error:".$result['err_msg']);

  ?>

Delete Card Servisi örnek kodlarını indirmek için tıklayın.